O nás

Dermatovenerologická ambulancia

     Naša ambulancia vznikla postupnou transformáciou Kožnej ambulancie na poliklinike Košice Staré mesto.

      Spoločnosť CADERM s.r.o. založila v roku 2013 MUDr. Cakóciová Mária už ako neštátnu zdravotnícku ambulanciu pre kožné choroby a pohlavné choroby.
Od 1.1.2018 spoločnosť CADERM s.r.o. prevzala MUDr. Rajczyová Jana.

      Od začiatku poskytuje zdravotnícku starostlivosť dospelým aj deťom. Našou snahou je poskytnúť kvalitné a precízne vyšetrenie opierajúce sa o najnovšie poznatky v oblasti kožnej medicíny.

Je tu pre Vás:

Lekár: MUDr. Jana Rajczyová – dermatovenerológ

Sestra: Bc. Michaela Žatkovič

KontaktPoštova 15

MUDr. Rajczyová Jana

Poštová 15, Košice 040 01
tel: 055 / 611 66 32
email: dr.rajczyova@gmail.com

Ordinačné hodiny:
Kožná ambulancia:

Pondelok: 12:00 - 17:00
Utorok: 07:30 - 13:00
Streda: 07:30 - 11:00
11:00 - 14:00 na výkon objednaní pacienti
Štvrtok: 07:30 - 13:00
Piatok 07:30 - 13:00

V našej ambulancii ošetrujeme pacientov, ktorí prídu v daný deň. Z kapacitných dôvodov, aby bola poskytnutá primeraná a kvalitná zdravotná starostlivosť je tento počet obmedzený vydávaním poradových čísel. Na začiatku dňa sú vydané poradové čísla a pacienti sú volaní podľa tohto poradia.

Pacienti na špeciálny zdravotný výkon sú objednaní na konkrétny dátum  a čas.

Lekárska estetika a kozmetika:
Denne podľa objednania